* Przez RRSO należy rozumieć Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania obliczoną na podstawie reprezentatywnego przykładu na dzień 20.04.2020 r. Okres finansowania 10 miesięcy. Maksymalna kwota kredytu wynosi 40 000,00 zł. Przyznanie kredytu oraz jego warunki uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta dokonanej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”). Szczegółowe informacje dotyczące kredytu są dostępne w punktach handlowych AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (działającej pod nazwą handlową STAG), które są umocowane do świadczenia w imieniu Banku usług pośrednictwa w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów kredytu. Lista punktów STAG współpracujących z Bankiem jest dostępna na stronie: https://www.ac.com.pl/pl-klienci-raty0procent, w zakładce „Aktualności”. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.